15 točk za vse ljudi

Tole je povzetek programa SDS, ki ga je sicer na netu težko najti.
  • Zlata barva je za blagostanje vseh ljudi, 
  • zelena za trajnost pri gradnji infrastrukture, 
  • modra za modrost in strpnost pri vodenju mesta.

ZLATA

Ljubljana za vse ljudi.Ljubljana bo gospodarsko zdrava in uspešna, če bo vlagala v ljudi, v otroke. To se začne z vrtci, ki morajo biti dostopni čisto vsem. Mesto bo pomagalo pri tem, da bodo našim otrokom in mladini na voljo najboljši vrtci, šole in fakultete. Mesto bo posebej skrbelo za mlade družine in razne oblike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter za skrb za ostarele na domu. Cilj: prostor za vrtcu za vsakega otroka, dosegljiva skrb na domu za vsakega starostnika, merjenje kakovosti ljubljanskih izobraževalnih ustanov (Pisa ipd.) s ciljem preboja med 10% najboljših v Evropi.

Center življenja. Oživitev kulturne, trgovske, poslovne ponudbe v centru mesta in sistematično povečevanje stanovanjskih površin. Center mesta ima vedno boljšo gostinsko ponudbo, ki ji mora slediti ponudba kulturnih vsebin, kinematografi, trgovine, uradi in druga delovna mesta. Najprej bomo uredili središče in izrabili obstoječe stavbne kapacitete, šele potem omogočali gradnjo novih stanovanjskih in trgovskih središč na zelenih površinah na robu mesta. Cilj: nov kinematografski in trgovski kompleks v središču mesta.

Mestne četrti. Mestnim četrtem je potrebno zagotoviti pravico do neposrednega sodelovanja in soodločanja o razvojnih programih četrtne skupnosti in jim zagotoviti sredstva za izvajanje svojega razvojnega programa. Potrebno je revitalizirati stara četrtna, vaška jedra in ustvariti podjeten in potreben javni program. Cilj: vzpostaviti institut četrtnega veta na pomembne četrtne odločitve.

Središče kreativnosti. Razvoj partnerstva med mestno občino, državo, podjetji, inštituti, univerzo … za okrepitev kulturnega, intelektualnega in podjetniškega vrenja. Vzpostavitev dostopnih tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev ter ustanovitev centra kreativnih industrij. Cilj: podpora centrom odličnosti na področju trajnostnega prometa in izvajanju trajnostnih objektov.

Turistični center. Podpora turizmu in letalskemu prometu, tudi s pritegnitvijo novih nizkocenovnih prevoznikov. Ob odsotnosti državne iniciative bo skrb za to prevzelo mesto. Mestna podpora kongresnemu, kulturnemu, sejemskemu in zdravstvenemu turizmu. Izgradnja hitre železnice prek Brnika pod Krvavec. Cilj: izraba primestnih železnic tudi za vzpostavitev Ljubljane kot turističnega središča, ki je blizu naravnim znamenitostim.

ZELENA

Celovita reforma mestnega prometa skladno s koncepti trajnostne mobilnosti. Ljubljana potrebuje: lahko mestno železnico oz. tramvaj - nemudoma je treba začeti s prilagajanjem mestnih vpadnic; primestno železnico, da mesto razbremeni osebnega prometa, ki se vanj dnevno pripelje; multimodalna stičišča med javnim in osebnim prometom, daleč ven iz mesta (Grosuplje, Medvode, Vodice, Mengeš, Vrhnika); urejen mirujoči promet, tako v središču kot v stanovanjskih naseljih s širitvijo legalnih parkirnih mest in gradnjo garaž, ne pa s šikaniranjem meščanov s kaznimi; dokončano mrežo kolesarskih poti; prijazen prometni režim okoli Kliničnega centra. Cilj: povečanje hitrosti potovanja z MPP za 20%, dovolj legalnih parkirnih mest za meščane.

Stanovanja in javni objekti. Sistematična obnova in racionalizacija obstoječih praznih stanovanjskih površin v centru in gradnja najemnih stanovanj, ki pritegne mlade talente v mesto in ki mladim omogoči osamosvojitev. Možnost odkupa, po pošteni ceni, tako, da je cena zmanjšana za najemnino. Načrtna energetska sanacija stanovanjskih in javnih objektov s sodelovanjem domačega znanja, industrije in dela. Cilj: Zmanjšanje potrebne proizvedene toplote v ljubljanskih toplarnah za 30% do leta 2020%.

Čista voda in zrak. Delna elektrifikacija in plinifikacija LPP. Ohranjanje zelenih klinov mesta, še posebej, ko vplivajo na vodonosnike. Ureditev odlagališča in trajnostno gospodarjenje z projekt ponovne uporabe odpadki. Cilj: izpolnitev evropskih standardov.

Gibanje in rekreacija. Skrb za krajinske parke in naravno dediščino znotraj mesta (Rožnik, Šišenski hrib, Golovec) in tistih na robu mesta (Barje, Polhograjski dolomiti). Ohranjanje vizur iz mesta na Tivoli in grad. Obnova in gradnja plavalnih bazenov npr. na Kodeljevem in Bloudkovi Iliriji. Športni otoki v naseljih za rekreacijo, druženje in ples. Cilj: športni objekti športnikom in rekreativcem.

Zdravje. Ozaveščanje o zdravem načinu življenja, zgodnje odkrivanje bolezni, negovalna bolnišnica,v partnerstvu z ministrstvom dokončanje urgentnega centra in mestne bolnišnice in rehabilitacijski center. Varovana stanovanja in razvoj javno-zasebnih partnerstev na področju oskrbe starejših na domu. Cilj: občutno zmanjšanje vplivov onesnaženega zraka na zdravje ljudi.

MODRA

Drugačna kultura vodenja mesta. Kultura vodenja mesta, ki sešteva znanje in interese strokovne in laične javnosti. Civilne iniciative so partner, ne nasprotnik, participacija meščanov in civilne družbe pa bistvena za razvoj mesta v dobro vseh ljudi. Redefiniranje vloge mestnih četrti in povečanje njihovega vpliva. Cilj: Prijazna in učinkovita mestna administracija, ki se zaveda, da je tam zaradi ljudi.

Sanacija mestnih financ.Naši otroci, prihodnje generacije Ljubljančanov ne bodo zmogle poplačati nastalih dolgov, če se bo trošenje nadaljevalo v takem tempu. Ljubljančanom dajemo besedo za minimalno obdavčitev njihovih nepremičnin. Dolgov mesto ne bo poplačevalo z dražjo vodo, komunalov in prometom, ampak z gospodarjem za dobro mesto in ne za bogatenje gradbincev in mešetarjev z zemljišči. Cilj: zdrave mestne finance brez večanja obremenitev meščanov z višjimi položnicami za za vodo, komunalo, ogrevanje ali davke na nepremičnine.

Nadzor nad politiko mesta. Mesto je mesto za vse ljudi. Mnoge odločitve in projekti bodo zahtevali soglasje nekaj naslednjih mestnih oblasti. Zato bomo pomembne odločitve (npr. OPN, prometna ureditev, večje gradnje) sprejemali s širokim soglasjem v mestnem svetu, ne s preglasovanjem. Mestna oblast gospodari z denarjem in zemljo meščanov, zato jo mora mestni svet učinkovito nadzorovati. Mesto mora biti meščanom in podjetnikom zgled preglednega in gospodarnega dela skladno s predpisi, brez izsiljevanja, podkupnin in »donacij«. Cilj: transparentnost delovanja, nadzor javnosti in neposredna osebna odgovornost.

Ljubljana kot metropolitanska regija mora vzpostaviti pošteno interesno sodelovanje z občinami širše primestne regije, iz katere se ljudje na delo, v šolo, po nakupih vozijo v Ljubljano, Ljubljančani pa na oddih in rekreacijo. Cilj: metropolitanska regija povezana z enotno organiziranim, čistim, hitrim, varnim in udobnim javnim prometom.

Vzpostavitev tesnega sodelovanja med srednjeevropskimi mesti Ljubljano, Dunajem, Benetkami, Prago, Bratislavo, Zagrebom in Budimpešto v smislu gospodarskega, sejemskega in turističnega povezovanja ter preko tega odpiranje v svet. Cilj: z vsakim mestom poglobiti in prerasti dosedanje rezultate gospodarskega sodelovanja.