Hvala za podporo

Z zamudo slabega tedna se vsem, ki ste glasovali zame oz. za listo SDS, zahvaljujem za podporo. Škoda, da vas ni bilo več. Škoda, da vas je toliko ostalo doma. Z rezultatom nisem zadovoljen. O vzrokih se da veliko modrovati, ampak negativna kampanja (ki taka itak ni bila) ni med njimi.

Tudi za vnaprej moč argumentov ostaja edino orodje. O dogajanju v mestnem svetu in drugih ljubljanskih temah, bom zato še naprej pisal na blogu.

Lista 12, kandidat 3

Danes se zaključuje kampanja za lokalne volitve. Rad bi vas samo še enkrat spomnil, da kandidiram. Za kaj se zavzemam, kaj o stvareh mislim, kaj se mi zdi pametno in kaj neumno, ste lahko brali že vsaj tri leta. Če boste tule pobrskali malo naokrog, boste našli tudi konkretne predloge in stališča o ljubljanskih zadevah. Ko sem med to kampanjo kakšne stvari videl bolj od blizu, sem samo še bolj prepričan, da brez sprememb Ljubljana ne more naprej.

Strinjam se z ocenami, da je bila kampanja mirna, skoraj dolgočasna. Skušal sem biti konstruktiven in se izogibati negativni. To je v primeru, ko nasprotnik nudi obilje gradiva za kritiko, ni niti mogoče niti obvezno. Tudi medijem se zdi zanimiv prepir, ne pa debata o tem, ali bi imeli P+R parkirišče na Brezovici ali pri Dolgem mostu, ali bi imeli 4 ali 6 pasovno Dunajsko ipd. Da sem se grizel v jezik, bom dokazal tudi tako, da bom šele prihodnji teden na blogu objavil članka "Jogurtna revolucija po ljubljansko" in "Politične vrednote rdeče". (slednji nima nobene zveze z oblekami ge. Metke Tekavčič :)

Prosim za preferenčni glas

Če se vam zdi koristno, da sedim v mestnem svetu, obkrožite listo SDS pod številko 12. Če bi mi radi sporočili, da nisem tam samo zato, ker sem pač visoko na listi SDS, Vas prosim za preferenčni glas. V okence poleg liste št. 12 zapišite številko 3.

Hvala.

DELA : NE DELA

Poglejmo, kako je župan realiziral svoje projekte.V kurzivi je zmagoviti program izpred štirih let, spodaj moj komentar.

Promet

z dokončanjem Barjanske vpadnice z mostom čez Gradaščico (1) ter s sklenitvijo
notranjega cestnega obroča z ureditvijo Njegoševe ulice z mostom čez Ljubljanico in
garažno hišo na Bohoričevi (2);

Barjanska vpadnica je res dobila most, ki ga je začela graditi že Simšičeva, ni pa prišlo do širitve Barjanske v 4 pasove tudi dalje do obvoznice. Opravljeno polovično. Njegoševa se gradi (s pomanjkljivostmi), garažna hiša na Bohoričevi tudi. Za zadaj torej polovično.

z novimi parkirnimi hišami pod mestno tržnico (3) in Kongresnim trgom (4) bo mogoče
mestno jedro zapreti za promet;

Nič točk za Tržnico (kjer me je projekta po mesarski izkušnji samo še bolj strah) in polovična ocena za Kongresni trg. Graja, ker je mestno jedro zaprl za promet preden je uredil parkiranje in pohvala, ker je uredil parkirišče na parceli za NUK.

s ponovnim premislekom o premiku tirov pod zemljo še pred izgradnjo Potniškega
centra Ljubljana (5) ter o odmiku železniškega tovornega prometa iz središča mesta; 
z uvrstitvijo skupnega projekta tramvaja in primestne železnice med dolgoročne
projekte nacionalnega pomena.

Za premislek ne dajem točk. Tramvaja in primestne železnice ni uvrstil med dolgoročne projekte državnega pomena.

Prostorski posegi

oživitev promenade (6) med Tivolijem in Ljubljanskim gradom, na katerem bomo razvili
bogat kulturni in družaben program, ter razširitev cone za pešce mestnega jedra vse do
Slovenske ceste, čemur se bo prilagodil tudi delovni čas trgovin v središču mesta;

Promenade imajo balkanska mesta, kjer ob večerih ljudje hodijo v procesijah gor in dol, mladina pa flirta. Vesel, sem, da tega v Ljubljano nismo prenesli. Na relaciji Grad-Tivoli so se vršila redna vzdrževalna dela. Program na Prešercu bi težko označili kot "bogat" in "kulturni". Naloga opravljena četrtinsko.

obogatitev programov v Tivoliju (7) s sprehajališči, zabavišči in kopališči ter realizacijo
projekta Ilirija;

Z veliko dobro volje tole ocenjujem kot na pol opravljeno. Igrala se kvarijo, čolnarna funkcionira, sem in tja so v Sibiriji kake fotografije. Ilirija je taka, kot je bila.. 

uresničitev Plečnikove ideje o Južnem trgu s pridobitvijo novih parkirnih površin pod
Kongresnim trgom (4) in revitalizacijo območja med Kazino in Wolfovo (vrhunski hotel);

Ničla. Točke za garažo v gradnji pod Kongresnim trgom je že dobil. In to je dobro, da se premisli, če ne bi bili s prostorom med Kazino in Wolfovo bolj ambiciozni in bi ga zapolnili s programom za Ljubljančane.

prenova Plečnikovega stadiona za Bežigradom (8)

Kriminalna ničla. Še nikoli ta stadion ni bil v tako slabem stanju.

in izgradnja novega stadiona ter
večnamenske, univerzitetne športne dvorane v Stožicah (9);

Stožice so bile zgrajene "over time, over budget". Župan je obljubljal, da mesto ne bodo stale niti evra. Zdaj smo že pri 60 milijonih "niti evrov". Ampak ok, knjižim, kot da je obljuba izpolnjena 100%-no.

oživitev nabrežij Ljubljanice (10) z mostovi (Mesarski most, most na Grablovičevi, brvi
čez Gruberjev prekop, pri Rogu, v podaljšku Koblarjeve),

Smola, da so poplave spomnile, da ni problem "oživitev", ampak, da bi se bilo treba ukvarjati s poplavno varnostjo. Pisal sem že, da je Mesarski most, tak kot je, napaka. Ampak tule tudi dobi vse točke.

možnost ponovnega kopanja na Špici in uporaba reke kot vira mestne energije ter oživitev bregov Save (11) z rekreativnimi površinami in izletniškimi točkami. 

Ničla.

Okolje

obnova kanalizacijskega sistema v centru mesta in njegova dograditev na
vodovarstvenih (Tomačevo) in gosto poseljenih območjih (npr. v Rakovi Jelši, 12); 

V glavnem opravljeno.

zaradi velikih izgub pitne vode na obstoječem sistemu bomo obnovili vodovodni sistem;
sistem gospodarjenja z odpadki v Ljubljani bomo nadgradili s predelavo odpadkov v
regionalnem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) na območju odlagališča nenevarnih
odpadkov Barje (13).

Polovička. Projekta sta v teku.

Skrb za Ljubljančane

vzpostavitvijo Mestne negovalne bolnišnice (14) za prebivalce Ljubljane (Cukrarna;

Ničla.

gradnjo 3000 stanovanj v Stanežičah (15) s posebno skrbjo za mlade družine; 

Ničla. Tudi od Vegrada ni prevzel Celovških dvorov, in tudi 3000 jih tam ni.

obnovo Roga (16) z javnimi površinami v pritličju in sodobnimi stanovanji;

Ničla.

gradnjo doma za starejše občane in varovanih stanovanj (17) (Trnovo, Šiška);

Polovička. Trnovo je bilo zgrajeno.

gradnjo dodatnih vrtcev (18) (lokacije še ni) in podaljšanim delovnim časom.

Priznam, ne vem, ali je v tem kak napredek ali ne, ampak kar naprej berem, da je zvijal roke za neke donacije. Zato knjižim kot 100% opravljeno.

Mladi in znanje

izgradnja študentskih domov ob Vojkovi (19)

Ničla. Niso se začeli niti graditi. Župan se izgovarja, da naj bi gradila država.

nadaljevanje naložb v tehnološke parke (Brdo, Litostroj, 20) z namenom spodbujanja 9
domačih idej in tujih investicij ter popularizacija znanosti med najmlajšimi;

Ničla. Z Brdom ta župan ni imel praktično nič. V Litostroju se ni nič premaknilo.

razširitev živahnega mestnega jedra v kulturni kare na Metelkovi in vzdolž Ljubljanice
vse do rečne zapornice ter naprej do umetniških Akademij na Roški (21);

Ničla. Še en projekt, kjer se mesto zdaj izgovarja, da naj bi ga izvedla država.

Center mladinske kulture v Kinu Šiška (22), s katerim bomo mladi alternativni
ustvarjalnosti dali dom, klubski kulturi s celega sveta pa prijazno pristanišče.

Opravljeno.

Če povzamem

SkupinaPlaniranoOpravljeno
Promet51,5
Prostorski posegi62,75
Okolje21,5
Skrb za Ljubljančane 51,5
Mladi in znanje41
Skupaj228,25

100%37,5%

Čez palec torej na vsak projekt, ki DELA, prideta dva, ki NE DELATA.

Jazbinšek o napakah v Prostorskem načrtu

Tega nisem opazil na nobenem spletnem mestu in objavljam tule.  Predvsem točki 1 in 2 kar kličeta nesrečo!
V luči še ne odpravljenih posledic zadnje poplave opozarjam javnost na napake v Prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, zaradi katerih je še dodatno nujen referendum za njihovo odpravo, kot zadnje možnosti s strani osveščene javnosti. Že samo predvideno krčenje 700 hektarjev gozda, ki bolje zadržuje zaledne vode (ki so vrele iz kanalizacijskih jaškov), kakor njive in asfalt, je zadosten razlog za referendum, sicer pa, če se omejim na najbolj ogrožene površine na Barju, ki so še pod vodo, sporočam, da načrt predvideva v bodoče pod vodo:


1. ob Cesti dveh cesarjev do južne avtoceste na 10.20 hektarjih štirietažno stanovanjsko pozidavo brez odprtih zelenih površin in z zavajajočim imenom VRTNO MESTO SIBIRIJA;


2. južno od avtocestnega priključka v Center zazidavo JUŽNEGA CENTRA, kjer se na 59.24 ha dovoljuje gradnja pritličnih objektov, Informacijski center Krajinskega parka Ljubljansko barje pa se na dveh hektarjih uredi ob prometnem vozlišču samem.


3. na centralnem Barju UREDITEV NADOMESTNIH HABITATOV NA BARJU na 161 hektarjih, absurdno kot "najboljša kmetijska zemljišča" mozaično z gozdovi, kot da tam ne bi že bili, v resnici pa so v območju naravne vrednote dopustni posamezni posegi, pred gradnjo pa je treba izvesti predhodne arheološke raziskave.


4. PARKIRIŠČE ZA TOVORNJAKE OB JUŽNI OBVOZNICI, 4.34 ha s faktorjem izrabe do 1 in faktorjem odprtih zelenih površin komaj 15% s tovornim dovozom čez novo servisno cesto ob Curnovcu ter AC priključkom Barje.

Novogradnje pomenijo slabšanje poplavne varnosti

Tega ne dokazujem s pomočjo diferencialnih enačb in računalniških simulacij, ampak uporabljam tupperware, lego kocke in ledeni čaj. Bistveno se zgodi okoli minute dvajset. Gre za dodaten razlog tudi za ponovni razmislek o OPN in IPN, ki ga omogočal predlagani referendum.

OPN, referendum in poplave

Spodaj je novi prostorski načrt. Ne zanima me toliko, čigave parcele so postale zazidljive. To me skrbi zgolj v toliko, če so v lasti ljudi, ki bodo od države v nekaj dneh dobili dovoljenja, ne glede na poplavno nevarnost.

Skrbi pa me, da postajajo zazidljive parcele, ki so bile v zadnjih dneh globoko pod vodo. Označene so z ikono. Kdor živi v južnem delu Ljubljane, bi ga dodatna pozidava na teh področjih morala skrbeti. Namreč, tista voda, ki je bila zdaj na teh travnikih, bo naslednjič lahko v kleti ali dnevni sobi obstoječih hiš. Voda namreč nekam mora!

 
Takole je v soboto izgledalo na kraju, kjer je ikona levo zgoraj:


Tole je pa na tretji ikoni z leve v soboto, ko še ni bilo najhujše.


Zato bom podpisal zahtevo, da se o prostorskem načrtu razpiše referendum. Naj Ljubljančani odločijo.

Zaveza

Edina svetla točka letošnjih poplav je, da se dogajajo v času kampanje za lokalne volitve. Od kandidatov bomo slišali veliko izjav, kako se bodo zavzeli za to in ono, in morda še več o tem, kaj v preteklosti ni bilo narejenega. To se potem pozabi in ob naslednjem večjem dežju so spet težave.

Svojim volivcem dajem kot Ljubljančan z Barja in kandidat za mestnega svetnika naslednjo zavezo in jo za vse večne čase objavljam na spletu, v opomin sebi in volivcem. Iz te izjave nočem kovati političnega kapitala zase ali za stranko, zato vse kandidate za mestni svet in za župana Ljubljana pozivam, da se ji pridružijo ali da točke vsebinsko povzamejo v "svojih" izjavah. Beseda dela dolg.

Zaveza meščanom
  1. Pri svojem delu se bom zavzemal za to, da imajo investicije v varovanje življenj in premoženja ljudi prednost. Zagotavljanje poplavne varnosti je ena izmed osnovnih obvez, ki jih imajo mesta in države do svojih prebivalcev.
  2. Dokler se ne uredi poplavna varnost v porečju Ljubljanice, Gradaščice, Glinščice, Malega grabna ipd. ne bom dvignil roke za nobene kozmetične ukrepe ob bregovih teh rek. Zavedam se, da lepo urejene bregove uživajo številni meščani (in volivci), žrtev poplav pa je samo manjšina. Zavedam se, da nihče ne bo opazil, da poplav ne bo in da vsi opazijo prenovo obrežij v centru. Ampak vsi Ljubljančani imajo pravico do varnega bivanja, na pa da del mesta ob vsakem večjem dežju trepeta.
  3. Dokler se ne uredi poplavna varnost, bom zahteval moratorij na vse gradnje na poplavnih območjih, tako na tistih, kjer je gradnja že dovoljena kot tudi na tistih, ki jih za gradnjo odpirajo novi prostorski akti. Te gradnje bodo namreč pozidale prostor, kamor se zdaj voda lahko nenevarno razlije in zniža vodostaj na poseljenih območjih. Nove gradnje bodo ob poplavah ali pod vodo, če bodo pa pametno postavljene, na dovolj nasutja, pa bodo posledično povišale poplavno nevarnost za vse že obstoječe gradnje na Viču, Rudniku, Murglah, Trnovem, Črni vasi, Mirju in drugje v južni Ljubljani.