Zaveza

Edina svetla točka letošnjih poplav je, da se dogajajo v času kampanje za lokalne volitve. Od kandidatov bomo slišali veliko izjav, kako se bodo zavzeli za to in ono, in morda še več o tem, kaj v preteklosti ni bilo narejenega. To se potem pozabi in ob naslednjem večjem dežju so spet težave.

Svojim volivcem dajem kot Ljubljančan z Barja in kandidat za mestnega svetnika naslednjo zavezo in jo za vse večne čase objavljam na spletu, v opomin sebi in volivcem. Iz te izjave nočem kovati političnega kapitala zase ali za stranko, zato vse kandidate za mestni svet in za župana Ljubljana pozivam, da se ji pridružijo ali da točke vsebinsko povzamejo v "svojih" izjavah. Beseda dela dolg.

Zaveza meščanom
  1. Pri svojem delu se bom zavzemal za to, da imajo investicije v varovanje življenj in premoženja ljudi prednost. Zagotavljanje poplavne varnosti je ena izmed osnovnih obvez, ki jih imajo mesta in države do svojih prebivalcev.
  2. Dokler se ne uredi poplavna varnost v porečju Ljubljanice, Gradaščice, Glinščice, Malega grabna ipd. ne bom dvignil roke za nobene kozmetične ukrepe ob bregovih teh rek. Zavedam se, da lepo urejene bregove uživajo številni meščani (in volivci), žrtev poplav pa je samo manjšina. Zavedam se, da nihče ne bo opazil, da poplav ne bo in da vsi opazijo prenovo obrežij v centru. Ampak vsi Ljubljančani imajo pravico do varnega bivanja, na pa da del mesta ob vsakem večjem dežju trepeta.
  3. Dokler se ne uredi poplavna varnost, bom zahteval moratorij na vse gradnje na poplavnih območjih, tako na tistih, kjer je gradnja že dovoljena kot tudi na tistih, ki jih za gradnjo odpirajo novi prostorski akti. Te gradnje bodo namreč pozidale prostor, kamor se zdaj voda lahko nenevarno razlije in zniža vodostaj na poseljenih območjih. Nove gradnje bodo ob poplavah ali pod vodo, če bodo pa pametno postavljene, na dovolj nasutja, pa bodo posledično povišale poplavno nevarnost za vse že obstoječe gradnje na Viču, Rudniku, Murglah, Trnovem, Črni vasi, Mirju in drugje v južni Ljubljani.