Za koga dela?

S spremembo ljubljanskega prostorskega načrta se je zelo povečala vrednost nekaterih zemljišč. Niso več kmetijska ampak zazidljiva. Mnoge so pred tem pokupili ljudje, ki jih poslovno povezujejo z družino Janković, nekatere pa naj bi bile tudi v lasti družine Janković (vir in vir).

V zvezi s tem sprašujem:
  1. Pri katerih parcelah, za katere se je vedelo, da se jim bo po spremembi prostorskega načrta povečala vrednost, je župan uveljavljal predkupno pravico Mestne občine Ljubljana, ki jo vodi?
  2. Koliko prej nezazidljivih parcel je Janković kupil za račun Mestne občine?
  3. Kakšno premoženjsko korist je s tem po spremembi načrta realiziral za mesto Ljubljana?